Web-бібліотека

WEB-бібліотека містить добірку матеріалів із відкритих джерел у вільному доступі та автентичні авторські розробки з оплатою за користування. Унікальність WEB-бібліотеки полягає в можливості для всіх викладачів безкоштовно публікувати власні напрацювання та отримувати плату за їх використання. Запрошуємо всіх освітян приєднатися до нас! Передавайте ваші роботи (розробки до занять, презентації, роздатковий матеріал тощо) до нашої бази, наші фахівці допоможуть у їх оформленні і вони стануть необхідним і корисним надбанням освіти України!
На головну

Книжки категорії

Free

Інформатика 10 клас (2010)
Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько
Інформатика
Підручник розрахований на вивчення курсу інформатики в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів на рівні стандарту. Зміст підручника, послідовність і глибина викладення матеріалу повністю відповідають змісту та вимогам державної програми вивчення предмета....

Free

Інформатика 5 клас (2013)
Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько
Інформатика
Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Навчальний матеріал підручника поділено згідно з про­ грамою на 4 розділи. В основу викладення навчального ма­ теріалу покладені об’єктний і алгоритмічний пі...

Free

MS Word – невідоме про відоме (2012)
Л. Карташова, О. Бойченко, Ю. Філіпоненко
Інформатика
"MS Word - невідоме про відоме" підкаже вам способи вирішення проблем, які виникають в процесі створення текстового документу....

Free

Інформатика 7 клас (2015)
А.М. Гуржій, В.В. Лапінський, Л.А. Карташова, В.Д. Руденко
Інформатика

Free

Інформатика 6 клас (2014)
Гуржій А. М. , В. В. Лапінський, Л. А. Карташова, В. Д. Руденко
Інформатика
Підручник призначений для навчання інформатики у 6-му класі загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничо-математичних дисциплін. Зміст підручника повністю відповідає навчальній програмі «Інформатика. 5-9 класи. Для навчальних закладів з поглибленим вивченням предметі...
Інформатика та комп'ютерна техніка (2012)
Новікова С. Ю.
Інформатика
Електронний навчально-методичний посібник з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» створено для студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації зі спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва» заочної форми навчан...
Матриці опорних конспектів до лекцій з тем дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» (2016)
Новікова С. Ю.
Інформатика
В посібнику даються методичні рекомендації до вивчення навчального матеріалу, матриці опорних конспектів і форми звітів з практичних робіт. ...

Free

Інформатика 8 клас (2016)
О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов
Інформатика

Free

Сходинки до інформатики 3 клас (2013)
М. М. Корнієнко С. М. Крамаровська І. Т. Зарецька
Інформатика

Free

Сходинки до інформатики 2 клас (2012)
М. М. Корнієнко С. М. Крамаровська І. Т. Зарецька
Інформатика

Free

Інформатика 4 клас (2015)
О.В. Коршунова
Інформатика

Free

Інформатика 7 клас (2015)
Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.
Інформатика
Навчальний матеріал підручника скомпоновано згідно із чинною програмою у п’ять розділів, кожен з яких поділено на пункти. Розділ «Табличний процесор» подано у двох варіантах – для роботи з табличними процесорами з пакетів Microsoft Office та LibreOffice.Кожен пункт підручника...

Free

Інформатика 11 клас (2011)
Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько
Інформатика
Підручник складається з 4 розділів, кожний з яких розділено на кілька пунктів. Вивчення кожного розділу починається з короткого вступу, в якому зазначено, про що ви дізнаєтеся під час його вивчення. Усі пункти побудовані за єдиною структурою. На початку пункту наведено кілька запитань, відповіді на ...

Free

Інформатика. 5-й клас (2014)
А. М. Гуржій, В. В. Лапінський, Л. А. Карташова, В. Д. Руденко
Інформатика
Зміст підручника повністю відповідає навчальній програмі "Інформатика. 5-9 класи. Для навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу", рекомендованої Міністерством освіти і науки України....

Free

Інформатика. 5 клас (2018)
Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.
Інформатика
Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти...

Free

Дистанційне та змішане навчання інформатики.Що там з інформатикою? (2018)
Оксана Пасічник
Інформатика

Free

Діти в Інтернеті: як навчити безпеці у віртуальному світі (2010)
Наталія Бугайова, Мирослав-Любомир Чепа, Сергій Болтівець, Сергій Максименко, Ігор Литовченко
Інформатика
У посібнику розкрито можливості сучасних інформаційних технологій – інтернету, мобільного зв’язку та висвітлено способи безпечної поведінки дитини у віртуальному просторі, що убезпечать від негативного вплива на її психічне і фізичне здоров’я. Посібник адресовано батькам, діду...

Free

Презентація. Вимоги до ефективної презентації. Вимоги до змісту презентації (за Д. Льюісом) (2017)
О. Коваленко
Інформатика

Free

Опрацювання текстових даних. Інформатика 8 клас (2016)
О.І. Коваленко
Інформатика

Free

Алгоритми роботи з об’єктами та величинами (0)
О. Коваленко, О. Коробко
Інформатика

Free

Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок. Інформатика 8 клас (0)
Л. Сапетова
Інформатика

Free

СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВИХ НАПИСІВ І ВСТАВЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ НА СЛАЙДАХ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДИЗАЙНУ (0)
О. Коваленко
Інформатика

Free

Поняття презентації Засоби створення та показу презентацій. (0)
О. Коваленко
Інформатика

Free

Табличний процесор EXCEL. Інформатика 8 клас (0)
О. Коваленко, Л. Сапетова
Інформатика

Free

СТВОРЕННЯ ТЕСТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ GOOGLE ФОРМ (2017)
О. Коваленко
Інформатика

Free

Кодування даних. Інформатика 8 клас (2016)
О. Коваленко
Інформатика

Free

Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа (0)
Л. Сапетова, О. Коваленко
Інформатика

Free

Графічне відображення даних. Інформатика 8 клас (0)
О. Коваленко, Л. Сапетова
Інформатика

Free

Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера. Інформатика 8 клас (0)
О. Коваленко
Інформатика

Free

Алгоритми з повтореннями та розгалуженнями (0)
О. Коваленко, О. Коробко
Інформатика

Free

Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, засобами мови програмування (0)
Л. Сапетова
Інформатика

Free

Створення програми з графічними компонентами (0)
Л. Сапетова
Інформатика

Free

Налаштування властивостей графічних примітивів (0)
Л. Сапетова
Інформатика

Free

Комп’ютерні мережі: класифікація, основні характеристики та принципи використання. Апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних мереж (0)
МО
Інформатика

Free

Комп’ютерні ігри в мережі Інтернет (0)
Гринюк Ольга
Інформатика

Free

Цікаві комп’ютерні віруси (0)
Дашкова Єлизавета
Інформатика

Free

Інформатика: Підручник для 9 класу (2009)
Володіна І. Л., Володін В. В.
Інформатика

Free

Інформатика: підручник для 8 класу (поглиблене вивчення) (2016)
Гуржій А. М., Карташова Л. А., Лапінський В. В., Руденко В. Д.
Інформатика