Web-бібліотека

WEB-бібліотека містить добірку матеріалів із відкритих джерел у вільному доступі та автентичні авторські розробки з оплатою за користування. Унікальність WEB-бібліотеки полягає в можливості для всіх викладачів безкоштовно публікувати власні напрацювання та отримувати плату за їх використання. Запрошуємо всіх освітян приєднатися до нас! Передавайте ваші роботи (розробки до занять, презентації, роздатковий матеріал тощо) до нашої бази, наші фахівці допоможуть у їх оформленні і вони стануть необхідним і корисним надбанням освіти України!
На головну

Книжки категорії

Free

СУЧАСНИЙ СВІТ І НЕЗРЯЧІ МАТЕРІАЛИ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (2011)
МО
Інклюзивна освіта

Free

Організація інклюзивної освіти в загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
МО
Інклюзивна освіта

Free

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА З ДІТЬМИ З ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ (2014)
Ю. В. РІБЦУН
Інклюзивна освіта

Free

Особливості корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (2016)
Нагорна О.Б.
Інклюзивна освіта

Free

ПРАЦЮЄМО РАЗОМ: Дитина з особливими потребами в школі. Довідник для батьків. Досвід Канади (2012)
Паливода А.В
Інклюзивна освіта

Free

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З БАТЬКАМИ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (2017)
Пюра О.С.
Інклюзивна освіта

Free

ГРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРА (2016)
Є. М. Бессонова, А. А. Юнусова
Інклюзивна освіта

Free

ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАД (2014)
Л. О.  Дубейко
Інклюзивна освіта

Free

БІЛІНГВІСТИЧНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ (2015)
Н. Г. Воронова, Р. В. Козинець
Інклюзивна освіта

Free

КОРЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПІСКОВОЇ ТЕРАПІЇ (2015)
М. І. Корнійчук
Інклюзивна освіта

Free

Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання у 2017-2018 навчальному році (2017)
Присяжнюк Н.В.
Інклюзивна освіта

Free

Школа для кожного (2015)
Байда Л. Ю
Інклюзивна освіта

Free

ОБ'ЄДНАННЯ НЕЧУЮЧИХ ПЕДАГОГІВ (0)
Сайт для нечуючих педагогів
Інклюзивна освіта

Free

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ КВІЛІНГ ЯК ОДНОГО З МЕТОДІВ АРТ-ТЕРАПІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ДЦП (2015)
А. М. Бурніс
Інклюзивна освіта

Free

КОРЕКЦІЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ В ДІТЕЙ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (2015)
В. Б. Проценко
Інклюзивна освіта

Free

«ДЕСЬ ҐУДЗИК ЗАКОТИВСЯ…» (2015)
С. Ю. Штіль
Інклюзивна освіта

Free

ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ОДНОЗНАЧНІ Й БАГАТОЗНАЧНІ СЛОВА» У СПЕЦІАЛЬНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (2015)
С. М. Лесик, В. С. Чигир
Інклюзивна освіта

Free

ПОРАДИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ДІТЬМИ З ЛЕГКОЮ РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ПЛАНОМ НА ДОМУ (2017)
Л. В. Яблонська
Інклюзивна освіта

Free

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ДЦП (2017)
В. В. Загацька
Інклюзивна освіта

Free

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА ПРОГРАМА СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ (2016)
Н. І. Бандура
Інклюзивна освіта

Free

ПОРАДИ ЩОДО СПІЛКУВАННЯ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗДОРОВ’Я (2016)
Туріщева Л. В.
Інклюзивна освіта

Free

ПОТОВАРИШУЙ З ГОДИННИКОМ КОРЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ПЕРШОГО КЛАСУ З ЛЕГКОЮ РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ (2018)
З. В. Шевченко
Інклюзивна освіта

Free

ЗИМОНЬКА-ЗИМА ГОДИНА СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ УЧНІВ 3-ГО КЛАСУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ (2018)
Л. Б. Дердуга
Інклюзивна освіта

Free

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ З ДІТЬМИ З ВАДАМИ ЗОРУ (2017)
Л. І. Гребеник, Н. В. Щолокова
Інклюзивна освіта

Free

ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ, ЯКІ МАЮТЬ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ (2011)
В. О. Сєднєва
Інклюзивна освіта

Free

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКУ В КЛАСАХ, У ЯКИХ НАВЧАЮТЬСЯ ДІТИ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ (2018)
Н. М. Дереглазова
Інклюзивна освіта

Free

ІННОВАЦІЙНІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ З ОСОБЛИВИМИ ДІТЬМИ (2018)
В. Г. Стасенко, О. А. Фоменко
Інклюзивна освіта

Free

РОЗВИТОК ТОЛЕРАНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ (2018)
О. М. Славінська
Інклюзивна освіта

Free

КМІТЛИВІ БУДІВЕЛЬНИКИ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ З МАТЕМАТИКИ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ (2018)
О. Г. Бобух, С. А. Смотрик
Інклюзивна освіта

Free

Діти з гіперактивним розладом та дефіцитом уваги (2012)
Шнайдер В.І.,Голюк О.В.
Інклюзивна освіта

Free

ЛОГОПЕДИЧНІ ПРАКТИКУМИ (2016)
Л.Д. Бегас
Інклюзивна освіта

Free

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ (ЗПР) (2014)
Глущенко І.І
Інклюзивна освіта

Free

Сайт присвячений інклюзивній та спеціальній освіті (0)
МО
Інклюзивна освіта

Free

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком" (0)
МО
Інклюзивна освіта

Free

Відповідаємо на запитання. Інклюзивне навчання (0)
МО
Інклюзивна освіта
Інклюзивне навчання – тема, з якої “Нова українська школа” отримує чи не найбільше запитань. Тому ми вирішили зробити окрему добірку з відповідями на ці запитання....

Free

Віньковецька психолого-медико-педагогічна консультація НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ НА 2017/2018 н.р. (0)
МО
Інклюзивна освіта

Free

КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ З УКРАЇНСЬКОЇ НА ЖЕСТОВУ МОВУ (2012)
О.Бармак; С.Романишин
Інклюзивна освіта

Free

Науково-методичний журнал "Дефектологія" (2012)
Інститут спеціальної педагогіки НАПН України та "НВП "ФАБОС"
Інклюзивна освіта

Free

Початковий курс навчання української мови молодших школярі в із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ). Навчально-методичний посібник (курс лекцій). (2012)
Чередніченко Н.В.
Інклюзивна освіта

Free

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) (2017)
В.М. Синьова, О.В. Гаврилова
Інклюзивна освіта

Free

Система логопедичної роботи при усуненні вад писемного мовлення (2018)
О.В. Бєлєткова
Інклюзивна освіта

Free

ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЗМІСТ ДІАГНОСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ДИСГРАФІЄЮ (2015)
Тенцер Л.В.
Інклюзивна освіта

Free

Сайт для тих кого цікавить логопедія (0)
Персональний сайт Жидких Інни
Інклюзивна освіта

Free

Попередження і подолання дислексій та дисграфій у дітей сьомого року життя (2011)
Момоток Тетяна
Інклюзивна освіта

Free

Дидактичний матеріал для подолання дислексії і дисграфії у молодших школярів (2016)
О.В. Кшановська
Інклюзивна освіта

Free

Дидактичний матеріал для подолання дислексії і дисграфії у молодших школярів (0)
Шарапова О.В. вчитель-логопед
Інклюзивна освіта

Free

Комплексна організація комперсаторно-корекційної допомоги дітям з порушенням слухової функції (2016)
Луцько К.В., Мартинчук О.В.
Інклюзивна освіта

Free

РОЗВИТОК АКУСТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ МОВЛЕННЯ ТА ЇЇ ПРОЕКЦІЯ НА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ (0)
Луцько К. В.
Інклюзивна освіта

Free

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (2015)
Матвеєва Н.О.
Інклюзивна освіта

Free

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ В СИСТЕМІ М. МОНТЕССОРІ (2009)
В.І. БОНДАР, А.М. ІЛЬЧЕНКО
Інклюзивна освіта

Free

Програма індивідуальних корекційно-розвивальних занять для роботи з дітьми з легкою розумовою відсталістю (9–10 років) (2012)
Сольська У.П.
Інклюзивна освіта

Free

ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧИТАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ (0)
Н.П. Кравець
Інклюзивна освіта

Free

Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл (2015)
Тоні Бут і Мел Ейнскоу
Інклюзивна освіта
Посібник «Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл» - третє видання, призначене допомогти визначити вплив впровадження інклюзивних цінностей на всі аспекти шкільного життя та взаємодію шкіл із місцевими громадами. У посібнику описані чіткі та практичні стратегі...

Free

Інклюзивна освіта від А до Я (2016)
Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк
Інклюзивна освіта
Мета посібника – відповісти на основні запитання про впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах системи дошкільної та загальної середньої освіти, які найчастіше виникають у педагогів і батьків. Посібник створено у формі запитань і відповідей. Відповіді на запитання містять посилання...

Free

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія. (0)
МО
Інклюзивна освіта

Free

Інклюзивна освіта. Скарбничка для батьків, вчителів та студентів (2016)
Євтушок Інна, Іващенко Юлія
Інклюзивна освіта

Free

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ (0)
МО
Інклюзивна освіта

Free

Інклюзія. Програма методичної підтримки (0)
МО
Інклюзивна освіта

Free

Дитина зі світу тиші: на допомогу батькам нечуючої дитини (2011)
Н. А. Зборовська
Інклюзивна освіта

Free

Програма для дітей з порушення мовлення (2014)
ук. Трофименко Л.І.
Інклюзивна освіта

Free

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ АУТИЗМУ (МОНОГРАФІЯ) (2010)
Т.В. СКРИПНИК
Інклюзивна освіта

Free

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ Збірник наукових праць (0)
МО
Інклюзивна освіта

Free

Інклюзивна освіта в Україні: шляхи від теорії до практики : реком. бібліогр. покажчик (2017)
уклад. Л. Г. Айдарова
Інклюзивна освіта

Free

Науково-методичний супровід інклюзивного навчання м. Кропивницький (2013)
МО
Інклюзивна освіта

Free

ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ (2016)
З .М. Шевців
Інклюзивна освіта

Free

Основи інклюзивної освіти: підручник (2015)
Швед Марія
Інклюзивна освіта

Free

Інклюзивне навчання в Новій українській школі (2018)
упорядн. : Лапін А.В., Сурмай Л.О., Щуцька О.І.
Інклюзивна освіта

Free

НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ І ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ІНТЕРАКТИВНІЙ ГРІ (2014)
Ірина Демченко
Інклюзивна освіта