Web-бібліотека

WEB-бібліотека містить добірку матеріалів із відкритих джерел у вільному доступі та автентичні авторські розробки з оплатою за користування. Унікальність WEB-бібліотеки полягає в можливості для всіх викладачів безкоштовно публікувати власні напрацювання та отримувати плату за їх використання. Запрошуємо всіх освітян приєднатися до нас! Передавайте ваші роботи (розробки до занять, презентації, роздатковий матеріал тощо) до нашої бази, наші фахівці допоможуть у їх оформленні і вони стануть необхідним і корисним надбанням освіти України!
На головну

Книжки категорії

Free

Вища математика: Навчально-методичний комплекс (2016)
Дубініна О. В., Махиня Т. А.
Вища освіта
Навчально-методичний комплекс для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форм навчання...

Free

Нарізування різі: сучасні технології, інструмент (2017)
С. C. Ємельяненко, В. А. Осіпов
Вища освіта
У навчальному посібнику описані та класифіковані найбільш поширені різі у світі з наведенням їх позначення та сфери застосування. Розглянуті сучасні технології одержання різі із зазначенням сфери їх використання, переваг і недоліків. Описані сучасні конструкції різенарізувального інст...

Free

Стан системи закупорювання консервів у скляній тарі під час їхнього зберігання (2013)
О.В. Ватренко,
Вища освіта
Значна частка консервованої продукції, представленої на ринку України, фасована у скляну тару. Термін її зберігання становить в середньому два роки та гарантований системою закупорювання. Якість консервованої продукції залежить від ряду чинників, таких як поживність і корисність для здоров&rsqu...

Free

Основи фізіології та гігієни харчування (2010)
Н. М. Зубар
Вища освіта
У підручнику розкрито фізіолого-гігієнічний вплив їжі та її компо нентів на функціонування основних фізіологічних систем організму, що дозволяє критично підійти до вибору харчових продуктів, технологічного процесу виробництва кулінарної продукції та складання раціонів харчування. ...

Free

Готельний бізнес: теорія та практика (2012)
Марта Мальська, Ігор Пандяк
Вища освіта
У підручнику систематизовано виклад організаційних, управлінських та технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного та прикладного спрямування. Послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифікації г...

Free

Лабораторний практикум із дисципліни «Харчові технології» (2015)
Федір Перцевой, Олена Дроменко, Петро Гурський
Вища освіта
У навчальному посібнику приділено особливу увагу чинникам, які впливають на формування якості та безпеки продукції: характеристиці сировини (виду, морфологічній будові, хімічному складу, особливостям виробництва), особливостям технологічних процесів виробництва харчової продукції та візуальному пода...

Free

Лісові культури. Підручник (2005)
Михайло Іванович Гордієнко, Микола Михайлович Гузь, Юрій Михайлович Дебринюк, Віктор Мельхіорович Маурер
Вища освіта
У підручнику висвітлені питання лісового насінництва, організації лісонасінневої справи, влаштування лісових розсадників та особливостей вирощування садивного матеріалу в них. Викладено теоретичні основи створення лісових культур та описано сучасні технології створення штучних насаджень основних ліс...

Free

Органічна хімія. Лабораторний практикум (2014)
Наталя Мурликіна
Вища освіта
Органічна хімія є основою фундаментальної, загальнопрофесійної, спеціальної підготовки студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія». З метою організації ефективної самостійної роботи студентів з органічної хімії кожен розділ посібника містить теоретичну частину, завдання ...

Free

Основи органічної хімії. Теорія і практикум. Навчальний посібник (2015)
Наталя Мурликіна, Олена Упатова, Тетяна Кузнецова, Олена Уклеіна
Вища освіта
Для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»...

Free

Домедична допомога в умовах бойових дій (2014)
Юрченко В.Д., Крилюк В.О., Гудима А.А., Заруцький Я.Л., Романко Б.С., Кузьмін В.Ю., Кузьмінський І.В., Крилюк О.Є., Бочковий П.Л., Самофал С.С.
Вища освіта
В посібнику описано основні елементи надання домедичної допомоги пораненим на полі бою та відповідає визнаним міжнародним стандартам «care under fire»...

Free

Екологія людини (2015)
Людмила Соломенко
Вища освіта
Розглянуто найважливіші теоретичні питання з курсу дисципліни «Екологія людини»: розкриття суті екології людини як науки; взаємодія з природою людини як біологічної істоти на рівні організму та популяції; вивчення впливу окремих факторів середовища та їх комплексів на здоров'я і життєдія...

Free

Економіка торгівлі: навчально-методичний посібник (2014)
М. В. Чорна, Т. Б. Кушнір, О. В. Михайлова
Вища освіта
Навчально-методичний посібник «Економіка торгівлі» підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» товарознавчого факультету. Навчально-методичний посібник спрямований на зак...

Free

ОБ’ЄКТНО- ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (2015)
В.В. БУБЛИК
Вища освіта
Підручник для студентів, які навчаються за напрямами «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія», «Системна інженерія», «Інформатика», «Прикладна математика...