Web-бібліотека

WEB-бібліотека містить добірку матеріалів із відкритих джерел у вільному доступі та автентичні авторські розробки з оплатою за користування. Унікальність WEB-бібліотеки полягає в можливості для всіх викладачів безкоштовно публікувати власні напрацювання та отримувати плату за їх використання. Запрошуємо всіх освітян приєднатися до нас! Передавайте ваші роботи (розробки до занять, презентації, роздатковий матеріал тощо) до нашої бази, наші фахівці допоможуть у їх оформленні і вони стануть необхідним і корисним надбанням освіти України!
На головну

Книжки категорії

Free

П РА В И Л А Р ОЗ В И Т К У МОЗКУ ДИТИНИ (2016)
ДЖОН МЕДІНА
Методичні матеріали

Free

ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ Навчальний посібник (2007)
Лариса Міщиха
Методичні матеріали

Free

МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА (0)
МО
Методичні матеріали

Free

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК СУДОВОДИТЕЛЯ (2001)
В. И. Бобин
Методичні матеріали

Free

Модуль 4 МК 2 СВ (0)
МО
Методичні матеріали

Free

Запомните следующие застывшие словосочетания (0)
МО
Методичні матеріали

Free

Перевір себе (2017)
Мондич О.В.
Методичні матеріали

Free

Модуль 1 МК 2 СВ (0)
МО
Методичні матеріали

Free

Модуль 3 МК 2 СВ (0)
МО
Методичні матеріали

Free

Зошит для самостійної роботи з дисципліни: «Анатомія і фізіології людини з основами генетики» (2017)
Мондич О.В.
Методичні матеріали
Самостійні заняття з «Анатомії і фізіології людини з основами генетики» повинні забезпечувати оволодіння знаннями, вміннями і навичками з основ морфології та функцій організму людини. Програма орієнтована на забезпечення фахової підготовки вчителів початкової школи. Зокрем...

Free

Наочний матеріал з анатомії та фізіології людини (2017)
Мондич О.В.
Методичні матеріали

Free

Кросворди до систем організму (2017)
Мондич О.В.
Методичні матеріали

Free

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ З ПРЕДМЕТУ «Анатомія і фізіології людини з основами генетики» (2017)
Мондич О.В.
Методичні матеріали

Free

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Анатомія і фізіології людини з основами генетики» (2017)
Мондич О.В.
Методичні матеріали
Психолого – педагогічні аспекти роботи куратора над формуванням студентського колективу (2015)
Бондар І.В., Бондар Р.В.
Методичні матеріали
Методична робота розрахована на викладачів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.В роботі розкрито діяльність куратора над формуванням студентського колективу: зміст, мету; основні напрями виховної роботи у ВНЗ, моральне виховання у навчально-виховному процесі навчального закладу, сценарії вих...
Організація роботи циклової комісії - запорука розвитку професійно - компетентного фахівця-аграрія (2016)
Бондар І.В.
Методичні матеріали
Методична робота розрахована на викладачів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.В роботі надано зміст, мету; завдання педагогічної діяльності, її структура; організація роботи циклової комісії; проведення тижня циклової комісії; робота гуртків, кабінетів та лабораторій з дисциплін загально &n...
Методика проведення практичного заняття за особистісно зорієнтованою технологією з дисципліни "Основи нарисної геометрії та інженерна графіка" (2013)
Бондар І.В.
Методичні матеріали
Основи нарисної геометрії та інженерна графікаМетодика проведення практичного заняття за особистісно зорієнтованою технологією“Побудова комплексного креслення моделі. Нанесення розмірів “для студентів спеціальності5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового...
Плани та звіти роботи гуртків "Металознавець" та "Молодий конструктор" (2016)
Бондар І.В.
Методичні матеріали
Мета роботи гуртка навчальної дисципліни "Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів» – забезпечити майбутніх випускників теоретичними знаннями і практичними навичками для створення тестів і кросвордів, інформації до відома, газет і альбомів, мультимедійних презентацій, нав...

Free

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АНАТОМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ З ОСНОВАМИ ГЕНЕТИКИ (2017)
Мондич О.В.
Методичні матеріали
Словник термінів має всі підстави зайняти місце наріжної, фундаментальної праці, наявність якої є вимогою часу та практики для кожної галузі наук. Системне лексикографічне опрацювання  термінології в ньому здійснене широко і фахово, сучасно й поліаспектно....

Free

Кращі конспекти уроків із читання: 1–4 класи (2011)
Т. А. Дубіч.
Методичні матеріали

Free

Технології розвитку критичного мислення учнів (2006)
Алан Кроуфорд, Е. Венди Саул, Самуел Метьюз, Джеймс Макінстер
Методичні матеріали

Free

МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (2016)
О.В. Дубініна
Методичні матеріали
У методичних рекомендаціях розкриваються особливості застосування інформаційних систем та технологій у діяльності педагога навчального закладу в процесі розвитку інформаційної культури учнів. Обґрунтуванно доцільність використання у навчанні інформаційно-комунікаційних технологій,&nbs...

Free

Використання медіатехнологій в початковій школі (2016)
І. О. Черешнюк
Методичні матеріали

Free

ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ (2013)
Т. С. Смовженко
Методичні матеріали
Навчальний посібник із фінансової грамотності дасть знання про фінансові інститути і пропоновані ними продукти, а також уміння їх за потреби використовувати з розумінням відповідальності за наслідки власних дій. Для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл....

Free

Анатомія і фізіологія з основами генетики. Практикум (2016)
Мондич О.В.
Методичні матеріали
Навчальний посібник створено з метою формування у майбутніх фахівців професійної компетентності у процесі вивчення анатомії і фізіології з основами генетики. Він включає 13 практичних занять та 6 додатків. Зміст занять розроблено на засадах компетнтнісного підходу. Курс покликаний надати майбутнім ...

Free

Методика навчання української мови в початковій школі (2011)
М.С.Вашуленко
Методичні матеріали

Free

Будівельне матеріалознавство (2016)
Л. Й. Дворкін, С. Д. Лаповська
Методичні матеріали
У посібнику наведено наукові основи будівельного матеріалознавства і характеристика основних матеріалів, що застосовуються в сучасному будівництві. Висвітлюються теоретичні уявлення про структуру та склад будівельних матеріалів, процеси. ...

Free

Будівельне матеріалознавство. Лабораторний практикум (2012)
І.І. Ніконець, І.М. Добрянський, Р.А. Шмиг
Методичні матеріали
У лабораторному практикумі, який призначений для студентів спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво» й «Архітектура будівель та споруд», викладена методика і подано рекомендації з проведення досліджень будівельних і оздоблювальних матеріалів, наведені технічні вимог...

Free

Способи теплової обробки їжі, організація роботи та устаткування гарячого цеху на підприємствах громадського харчування (0)
Л.О. Чернікова
Методичні матеріали
Посібник призначений для підготовки учнів, які здобувають професію «Кухар» за рівнем кваліфікації – 3 розряд і може бути використаний на наступному етапі навчання. Матеріал викладений у відповідності до вимог Державного стандарту професійно- технічної освіти з професії «Кухар...

Free

«Технологія приготування страв з риби, морепродуктів» у схемах, картках,таблицях (0)
Т.І. Завалко
Методичні матеріали
Цей посібник став результатом використання інноваційного підходу викладача до вивчення теми «Технологія приготування страв з риби, морепродуктів». Зокрема викладачем було використано метод проектів, який дає змогу учням, використовуючи різні види джерел інформації, обирати потрібну для у...

Free

Завдання з української мови та літератури для інтелектуальних змагань старшокласників (2007)
МО
Методичні матеріали
Збірник завдань з української мови та літератури для інтелектуальних змагань старшокласників з орієнтовними відповідями та коментарями...

Free

Мала Сторінка. Статті для дітей та батьків (2018)
МО
Методичні матеріали

Free

РУКОПИСНІ КНИГИ ТА СТАРОДРУКИ (2011)
Галина Ковальчук
Методичні матеріали
Навчальний посібник містить стисло викладений матеріал з частини курсу «Історії книги», що читається у вузах культури, зокрема – в Київському національному університеті культури і мистецтв. Разом з тим, матеріали посібника можуть бути корисними аспірантам спеціальності «книго...

Free

ЗАЦІКАВИТИ МАТЕМАТИКОЮ Методичні матеріали для підвищення інтересу до математики (2012)
Воєвода Аліна Леонідівна
Методичні матеріали

Free

Абетка соціального педагога (2010)
В. В. Волканова
Методичні матеріали

Free

Медіаосвіта та медіаграмотність (2012)
В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; За науковою редакцією В. В. Різуна.
Методичні матеріали

Free

VIRTUS (ЖУРНАЛ) (2017)
МО
Методичні матеріали

Free

Освіта. Технікуми, коледжі (ЖУРНАЛ) (2017)
МО
Методичні матеріали

Free

Бібліотека освітнього порталу "Педагогічна преса" (2018)
Освітній портал
Методичні матеріали

Free

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ТА КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ПОСІБНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ (2017)
Бакка Т., Голощапова В., Дегтярьова Г., Євтушенко Р., Іванова І., Крамаровська С., Мелещенко Т, Шкребець О.
Методичні матеріали