Web-бібліотека

WEB-бібліотека містить добірку матеріалів із відкритих джерел у вільному доступі та автентичні авторські розробки з оплатою за користування. Унікальність WEB-бібліотеки полягає в можливості для всіх викладачів безкоштовно публікувати власні напрацювання та отримувати плату за їх використання. Запрошуємо всіх освітян приєднатися до нас! Передавайте ваші роботи (розробки до занять, презентації, роздатковий матеріал тощо) до нашої бази, наші фахівці допоможуть у їх оформленні і вони стануть необхідним і корисним надбанням освіти України!
На головну

Книжки категорії

Організація навчально-виховної практики студентів у початковій школі : навчально-методичний посібник (2015)
Бахмат Н.В., Торчинська З.К.
Педагогічна освіта
Навчально-методичний посібник розроблено згідно з навчальними планами підготовки студентів напряму 6.010102 Початкова освіта Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У посібнику розкрито зміст, особливості організації та проведення навчальновиховної практики в за...
Організація виробничої практики в закладах інтернатного типу: методичний посібник (2015)
Бахмат Н.В.
Педагогічна освіта
Посібник розроблено у відповідності з навчальним планами підготовки студентів Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка спеціальності «Початкова освіта», спеціалізації «Виховна робота в інтернатних закладах». Визначено мету та завдання проходження ...
Програма та методичні рекомендації до педагогічної (асистентської) практики (2014)
Попова Л.Б., Дуткевич Т.В., Бахмат Н.В.
Педагогічна освіта
Програма педагогічної (асистентської) практики магістрантів розроблена у відповідності з навчальним планами магістерської підготовки університету, Тимчасовим положенням про здійснення підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», затвердженого вченою радою університет...
Моделювання портфоліо педагога: Навчально-методичний посібник (2014)
Бахмат Н.В.
Педагогічна освіта
Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програм і навчальних планів за напрямом підготовки 6.010102 – «Початкова освіта» для студентів денної і заочної форм навчання. У посібнику зібрано й системно впорядковано матеріали, орієнтовані на допомогу студентам в оволод...
Школознавство: методичні рекомендації до виконання контрольної роботи та індивідуального навчально-дослідного завдання (2014)
Бахмат Н.В.
Педагогічна освіта
Методичні рекомендації підготовлено відповідно до програм і навчальних планів за напрямом підготовки 6.010102 – «Початкова освіта» для студентів заочної форми навчання....
Основи педагогіки: Навчально-методичний посібник (2014)
Бахмат Н. В.
Педагогічна освіта
Навчально-методичний посібник  підготовлено відповідно до програм і навчальних планів за напрямом підготовки 6.010102 – «Початкова освіта» для студентів денної та заочної форм навчання....
Основи педагогіки: навчально-методичний посібник (2014)
Бахмат Н.В.
Педагогічна освіта
Навчально-методичний посібник призначений для поглибленого вивчення навчальної дисципліни, орієнтований на осмислену реалізацію засвоєного теоретичного матеріалу на практиці, формування вмінь обґрунтовано формулювати власну точку зору, набуття навичок майбутньої професійної діяльності у галузі почат...
Педагогічне моделювання у початковій освіті (навчальна та робоча програми): навчально-методичний посібник (2011)
Бахмат Н.В.
Педагогічна освіта
Рекомендовано до друку за рішенням вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 8 від 29 вересня 2010 року) Шифр галузі  0101 "Педагогічна освіта" Напрям підготовки  6.010102 "Початкова освіта"...
Школознавство: навчально-методичний посібник (2014)
Бахмат Н. В.
Педагогічна освіта
Навчально-методичний посібник призначений для забезпечення дидактичними матеріалами та методичними рекомендаціями навчальних занять і самостійної аудиторної та позааудиторної роботи студентів, які вивчають навчальну дисципліну “Школознавство” в умовах кредитно-модульної системи у вищих п...
Упровадження інноваційних технологій у професійну діяльність вихователя дошкільного навчального закладу (2015)
Балаєва К.С.
Педагогічна освіта
Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки: «Дошкільна освіта». У посібнику представлено тематику та зміст лекційних, семінарських та практичних занять із авторського спецкурсу «Упровадження інноваційних технологій у професійну діяльність вих...
Дошкільна освіта України: проблеми, пошуки, знахідки і перспективи (2016)
Фроленкова Н. О.
Педагогічна освіта
Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта», спеціальності 6.010101 «Дошкільна освіта».У методичних рекомендаціях запропоновано опорні конспекти лекційних, семінарських та практичних занять до авторського електив...
Інноваційні технології в педагогічному процесі дошкільних навчальних закладів (2014)
Лах М.Р.
Педагогічна освіта
Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6. 010101 «Дошкільна освіта». Навчально-методичний посібник складається з пояснювальної записки, в якій актуалізовано вивчення спецкурсу «Інноваційні технології в педагогічному процесі дошкільних навчальних закладів&ra...

Free

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА (2015)
А. О. Молчанова, І. В. Воляник, В. П. Кондратьева
Педагогічна освіта
Розглянуто теоретичні аспекти організаційної поведінки через особистість працівника та менеджера, їхні людські якості, культуру, здатність спілкуватися з іншими, вчитися, запобігати та розв’язувати конфлікти, що впливає на продуктивність праці колективу підприємства, організації. Адресовано уч...

Free

Основи педагогічної техніки (2013)
Н. П. Пихтіна
Педагогічна освіта

Free

100 цікавих ідей для проведення уроку (2012)
О. М. Ворожейкіна
Педагогічна освіта
Як зробити урок корисним і цікавим? Яким має бути сучасний учитель? Що та як робити на кожному етапі уроку? Як правильно розсадити дітей на уроці? Які методи та прийоми навчання обрати? Як підготуватися до письмових робіт і тестування? Як працювати з обдарованими дітьми? Як урізномані...

Free

Інформаційно-комунікаційні технології в післядипломній освіті. Посібник (2013)
Вадим Назаренко Василь Кузьменко
Педагогічна освіта
У посібнику обгрунтовано процес використання інформаційно-конунікаційних технологій у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розкрито важливість відкритих форм післядипломної освіти у формуванні інформаційно-комунікаційних компетентностей учителів. Посібник спрямовано до уваг...

Free

Дослідницька діяльність учнів в процесі навчання історії України (2012)
Петро Мороз
Педагогічна освіта
У методичному посібнику розглядаються питання організації дослідницької роботи старшокласників з історії України: надані теоретичні засади та практичні поради для вчителів. Показані шляхи подальшого поліпшення цієї діяльності. Посібник містить методичні рекомендації щодо розробки програми курсу за в...

Free

71 виховна година в одній збірці для учнів 1-4 класів (0)
МО
Педагогічна освіта

Free

Усі уроки природознавства. 2 клас (2013)
М.О. Володарська, Н.В. Татарінова
Педагогічна освіта
Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування та конспекти уроків природознавства у 2-му класі. Дидактичні ігри, творчі завдання розвивального характеру, зразки наочно-дидактичного матеріалу, опис дослідів і спостережень, цікавий пізнавальний матеріал з курсу природ...