Web-бібліотека

WEB-бібліотека містить добірку матеріалів із відкритих джерел у вільному доступі та автентичні авторські розробки з оплатою за користування. Унікальність WEB-бібліотеки полягає в можливості для всіх викладачів безкоштовно публікувати власні напрацювання та отримувати плату за їх використання. Запрошуємо всіх освітян приєднатися до нас! Передавайте ваші роботи (розробки до занять, презентації, роздатковий матеріал тощо) до нашої бази, наші фахівці допоможуть у їх оформленні і вони стануть необхідним і корисним надбанням освіти України!
На головну
Плани та звіти роботи гуртків
  • Назва:Плани та звіти роботи гуртків "Металознавець" та "Молодий конструктор"
  • Автори:Бондар І.В.
  • Рік видання:2016
  • Категорія:Методичні матеріали

Мета роботи гуртка навчальної дисципліни "Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів» – забезпечити майбутніх випускників теоретичними знаннями і практичними навичками для створення тестів і кросвордів, інформації до відома, газет і альбомів, мультимедійних презентацій, навчальних фільмів.
Завдання дисципліни – навчити студентів користуватися різними видами вимірювальної техніки; знати про матеріали широко використовуються в промисловості, про створення сучасних матеріалів; вміти вибирати сучасні технології виготовлення матеріалів та їх обробки; творчо підходити до вивчених тем з дисциплін; розвинути допитливість у студентів і показати значимість отриманих знань та їх зв'язок з майбутньою професією.

Метою заняття гуртка «Молодий конструктор» при кабінеті  «Основи нарисної геометрії та інженерна графіка» є привернути увагу студентів до інноваційних технологій виробництва, що сприяють прискоренню проектних робіт та полегшують виготовлення проектної документації, виховати повагу до обраної професії, розширити професійну компетенцію, заохотити до творчого підходу під час вирішення поставлених завдань.
Для реалізації мети студентам попередньо пропонується розглянути названі проблеми шляхом дослідження різноманітних джерел інформації: обговорення проблеми в групах, опрацювання матеріалів з Інтернет. Свої дослідження студенти повинні демонструвати у вигляді презентацій, створених за допомогою програми Microsoft Power Point.
Для вирішення проблемного питання пропонується проведення бесіди з студентами, що надасть їм можливість висловити власне розуміння й бачення ситуації.
Під час заняття гуртка студенти повинні демонструвати свої креслення, що виконані за допомогою сучасних графічних редакторів.
Для виконання загальної комплексної задачі проектування і конструювання на заняттях гуртка необхідно вирішити ряд завдань, взаємопов'язаних і взаимообуславливающих, але розрізняються за своїм змістом і характером діяльності. 
Розглянувши зміст процесу проектування і конструювання, виділено такі види завдань (в залежності від превалюючою в ході їх вирішення діяльності): 
- Інформаційно-дослідницькі завдання; 
- Конструкторські задачі; 
- Техніко-технологічні завдання. 

 

Мета роботи гуртка навчальної дисципліни "Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів» – забезпечити майбутніх випускників теоретичними знаннями і практичними навичками для створення тестів і кросвордів, інформації до відома, газет і альбомів, мультимедійних презентацій, навчальних фільмів.
Завдання дисципліни – навчити студентів користуватися різними видами вимірювальної техніки; знати про матеріали широко використовуються в промисловості, про створення сучасних матеріалів; вміти вибирати сучасні технології виготовлення матеріалів та їх обробки; творчо підходити до вивчених тем з дисциплін; розвинути допитливість у студентів і показати значимість отриманих знань та їх зв'язок з майбутньою професією.