Web-бібліотека

WEB-бібліотека містить добірку матеріалів із відкритих джерел у вільному доступі та автентичні авторські розробки з оплатою за користування. Унікальність WEB-бібліотеки полягає в можливості для всіх викладачів безкоштовно публікувати власні напрацювання та отримувати плату за їх використання. Запрошуємо всіх освітян приєднатися до нас! Передавайте ваші роботи (розробки до занять, презентації, роздатковий матеріал тощо) до нашої бази, наші фахівці допоможуть у їх оформленні і вони стануть необхідним і корисним надбанням освіти України!
На головну
Інноваційні технології в педагогічному процесі дошкільних навчальних закладів
  • Назва:Інноваційні технології в педагогічному процесі дошкільних навчальних закладів
  • Автори:Лах М.Р.
  • Рік видання:2014
  • Категорія:Педагогічна освіта

Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6. 010101 «Дошкільна освіта».

Навчально-методичний посібник складається з пояснювальної записки, в якій актуалізовано вивчення спецкурсу «Інноваційні технології в педагогічному процесі дошкільних навчальних закладів», його предмет, мету, необхідний обсяг знань і вмінь майбутніх педагогів; опису структури навчальної дисципліни; двох розділів, в яких конкретизовано організаційнометодичний супровід лекційного курсу і семінарських (практичних) занять; короткого термінологічного словника; списку використаних джерел; додатків.