Web-бібліотека

WEB-бібліотека містить добірку матеріалів із відкритих джерел у вільному доступі та автентичні авторські розробки з оплатою за користування. Унікальність WEB-бібліотеки полягає в можливості для всіх викладачів безкоштовно публікувати власні напрацювання та отримувати плату за їх використання. Запрошуємо всіх освітян приєднатися до нас! Передавайте ваші роботи (розробки до занять, презентації, роздатковий матеріал тощо) до нашої бази, наші фахівці допоможуть у їх оформленні і вони стануть необхідним і корисним надбанням освіти України!
На головну

Free

Анатомія і фізіологія з основами генетики. Практикум

Навчальний посібник створено з метою формування у майбутніх фахівців професійної компетентності у процесі вивчення анатомії і фізіології з основами генетики. Він включає 13 практичних занять та 6 додатків. Зміст занять розроблено на засадах компетнтнісного підходу.

Курс покликаний надати майбутнім спеціалістам загальні знання анатомо-морфологічних особливостей будови людського організму та спадкові аномалії розвитку дітей з метою збереження і життя, і здоров’я людині – що є неодмінною умовою щастя, всебічного розвитку особи, відчуття повноти життя. Здоров’я дає можливість людині вчитися, працювати, займатися спортом. Водночас здоров’я населення – це народне надбання, важлива умова розвитку суспільства

Призначений для студентів і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів