Web-бібліотека

WEB-бібліотека містить добірку матеріалів із відкритих джерел у вільному доступі та автентичні авторські розробки з оплатою за користування. Унікальність WEB-бібліотеки полягає в можливості для всіх викладачів безкоштовно публікувати власні напрацювання та отримувати плату за їх використання. Запрошуємо всіх освітян приєднатися до нас! Передавайте ваші роботи (розробки до занять, презентації, роздатковий матеріал тощо) до нашої бази, наші фахівці допоможуть у їх оформленні і вони стануть необхідним і корисним надбанням освіти України!
На головну

Free

Інформатика 5 клас
  • Назва:Інформатика 5 клас
  • Автори:Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько
  • Рік видання:2013
  • Категорія:Інформатика

Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

Навчальний матеріал підручника поділено згідно з про­ грамою на 4 розділи. В основу викладення навчального ма­ теріалу покладені об’єктний і алгоритмічний підходи. Підручник, крім теоретичного матеріалу, містить дифе­ ренційовані запитання та завдання для самоконтролю, ціка­ ві рубрики: «Для тих, хто хоче знати більше», «Чи знаєте ви, що ...», «Для тих, хто працює з W indows 7». Також у підручнику вміщено 6 практичних робіт, ви­ конання яких, згідно з програмою, є обов’язковим для всіх учнів.